Tietosuoja

EU:n 25.5.2018 voimaan astuneen tietosuoja-asetuksen 2016/679 velvoittamana Pieksämäen seudun Vihreät on laatinut omaa jäsenrekisteriään ja sähköpostilistaansa koskevat tietosuojaselosteet, jotka pitävät sisällään sekä tiedotteen että selosteen asetuksen mukaisista henkilötietojen käsittelytoimista.

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Sähköpostilistan tietosuojaseloste

Pieksämäen seudun Vihreiden tietosuojayhteyshenkilönä toimii Inka Luostarinen. Kaikkia edellä mainittuja rekistereitä koskevat tietopyynnöt pyydetään lähettämään osoitteeseen pieksamaenseudunvihreat@gmail.com otsikolla Tietopyyntö.

Mikäli kyseessä on esimerkiksi ehdokas- tai lahjoittajarekisteriin kuuluvista tiedoista, rekisterinpitäjänä toimii Vihreä liitto rp, jolloin tietopyynnöt tulee osoittaa Vihreä liitto rp:lle ja ehdokasehdotusrekisterin osalta Kaakkois-Suomen Vihreät ry:n toiminnanjohtajalle (tuomo.liljenback@vihreat.fi.)