Yhdistys

Pieksämäen Seudun Vihreät ry perustettiin 1980-luvulla, jolloin toimialueeseen kuuluivat Pieksämäen kaupunki ja Jäppilän kunta. Nyttemmin toimialueena on Pieksämäen kaupunki, joka kuntaliitosten seurauksena kattaa keskustaajaman lisäksi entisen Virtasalmen, Jäppilän sekä Pieksämäen maalaiskunnan.

Yhdistyksen tavoitteena oli ekologisesti tasapainoisempi ja inhimillisempi yhteiskunta. Tämä sama päämäärä yhdistyksellä on myös tänä päivänä. Yhteiskunnan kehityksen myötä tavoitteemme ovat myös lisääntyneet. Uusia painopistealueita ovat edellisten lisäksi päätöksenteon avoimuus sekä kuntalaisten tasavertainen kohtelu, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, ilmastonmuutoksen torjuminen, sekä alueen elinvoiman kehittäminen.